Pet Poems and Stories Forward Link
Email this
page to
a friend
 
 
 
Rainbows Bridge Home Page New Beginnings Home Page Resident Applications Rainbow Residents Index Pet Loss Grief Center Pet Poems & Stories Monday Candle Lighting E-Sympathy Cards Guardian Area Rainbow Boutique"Magsikap"

by zyra may azarcon.........................................

Mistula nalang bang pagsisikap ang dapat gawin?
Tama,dahil para ito sa bukas na pinapangarap natin
huwag kang maging gahis sa lahat ng pagda-daanan
sapagkat tayo,ikaw ay nagsisimula pa lamang

Dumukdok man tayong lahat sa pinaka-kailaliman
Tandaan,na tayo'ng lahat ay may patutunguhan
sa muwang na alam nating pinagda-daanan
kaya huwag patatalo sa takbo ng kapalaran..

Makamit,kamitin!ang mataas na tagumpay na may pgpapa-kumbaba
huwag makalimot sa pinanggalingan,lalong-lalo na sa kataas-taasan
upang landas ng buhay ay umunlad matikman ang tamis ng tagumpay...

Comments would be appreciated by the author, zyra may azarconRainbow Bridge was inspired by and is dedicated to FiFi

Visit the Human side of Rainbow Bridge - BelovedHearts.com
 


| Pet Loss | Pet Health | Rainbow Resident Application | Rainbow Residents Index |

| Grief Support Center | Poems & Stories | Monday Candle Lighting Ceremony | E-Sympathy Cards |

| Rainbow Boutique | Volunteer | Donations |

| Awards | Guardian Area | Contact Us |

 

Rainbow Bridge.Com
P.O. Box 53
Cape Canaveral, FL 32920

Ginny Brancato - Founder
Friends@RainbowsBridge.com
321-784-1468

The Poem

The Rainbows Bridge Pin   

 

All images on the RainbowBridge.com Web Site are the copyright of Rainbow Bridge.com. Use of any images from the Rainbow Bridge Web Site is not granted except by written permission.
All Rights Reserved 1997-2015 © Rainbow Bridge.com